MCM Banner 2

İNOVASYON & ARGE

İNOVASYON & ARGE

Türkiye’nin kendi alanında en çok inovasyon ve arge çalışmaları yürüten firmalarından biri olan MCM Engineering kurduğu Ar-ge merkezi ile sistematik bir şekilde çalışmalarını yürütmektedir. Fabrika bünyesinde bulunan akredite deney merkezi ile nem,sıcaklık,debi gibi havaya dair bir çok termodinamik bileşinin üniteler üzerindeki etki ve performansını ölçebilmektedir.

Yürüttüğü simülasyon çalışmaları ile yalnızca seraların hava kalitesini deneysel olarak analiz etmekle kalmayıp, solvent gibi kimyasal akışkanların havadan emilerek yeniden kullanımı gibi, son derece özel prosesler üzerinde çalışmaktadır.

Ar-ge mühendislik ekibi, EATON’un  Avrupa’daki 11. ex-proof bayisi olma konusunda eğitim ve akreditasyonlara destek sağlamaktadır. Böylece Türkiye’de, yanıcı-parlayıcı özelliği olan gaz ve petrol tesisleri için ilk kez ex-proof pano üreten firma olmayı hedeflemektedir. 

Ar-ge ekibinin kendi prosesi içinde bütün tasarımları standart bir metodoloji ile yürütülmektedir ve üretime geçilmeden önce uzun deneyler ve saha testleri yapılmaktadır. 

Fidelikler ve Tıbbi cannabis seralarında nem kontrolü konusunda uzun zamandır çalışan mühendislerimiz elektrik ve /veya doğal gaz/sıvılaştırılmış doğal gaz ile çalışan akıllı “Sera Klima Santralleri“ ile  “Akıllı Nem Kontrol Üniteleri”ni yakın zamanda ticarileştirmeyi başarmışlardır.